Najlepsze szkoły dentystyczne w Polsce

Technik dentystyczny najczęściej zajmuje się wykonywaniem wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie w obrębie twarzo-czaszki, protez zębowych, aparatów ortodontycznych, ich naprawą oraz dopasowywaniem. Na ogół nie ma on bezpośredniego kontaktu z danym pacjentami, a pobieraniem odlewów gipsowych szczęki zajmuje się najczęściej wyspecjalizowany stomatolog, który przekazuje następnie do pracowni protetycznej określone zamówienie. Wtedy to do technika dentystycznego należy obowiązek prawidłowego przygotowania wymaganego aparatu lub też protezy. Wykonuje się je najczęściej ze specjalistycznych materiałów metalowych, tworzyw sztucznych oraz materiałów ceramicznych przy użyciu odpowiednich narzędzi protetycznych.

Technik dentystyczny – obowiązki i zarobki

Zawód technika dentystycznego wymaga dość dużej precyzji oraz cierpliwości, niezbędnej przy wykonywaniu aparatów dentystycznych jak i protez dla indywidualnych potrzeb każdej osoby. Bardzo często musi on wykazać się umiejętnością wykonywania nietypowych i skomplikowanych protez jak i aparatów. Chociaż najczęściej to sam stomatolog w swoim gabinecie zajmuje się odpowiednim dopasowywaniem już wykonanych protez, w przypadku bardziej istotnych problemów trafiają one znów do protetyka.

Od technika dentystycznego wymaga się również stałego dokształcania się ze względu na pojawiające się nieustannie nowe materiały stomatologiczne oraz nowe metody protetyczne. Technik dentystyczny najczęściej podejmuje pracę w pracowni protetycznej, ortodontycznej lub też we własnym gabinecie protetycznym.

Technik dentystyczny podejmujący pracę w publicznej placówce otrzymuje pensję w wysokości około 2 tys. zł. Na nieco więcej liczyć mogą pracownicy prywatnych gabinetów protetycznych, zarabiają tam od 3 do 4 tys. zł. Najbardziej opłacalne jest oczywiście prowadzenie własnej pracowni protetycznej. W takim przypadku można zarobić od 5 do nawet ponad 10 tys. zł.

Technik dentystyczny – nauka

 

Prawo do pracy jako technik dentystyczny uzyskują absolwenci szkoły policealnej oraz technikum o takim kierunku. Sama nauka trwa od 2,5 do 4 lat. Taka edukacja kończy się zdaniem specjalnego egzaminu i uzyskaniem tytułu technika dentystycznego.
Technik dentystyczny, zyskuje uprawnienia do wykonywania prac laboratoryjnych, jednak wyłącznie na zlecenie lekarzy dentystów. Może on ogłaszać się, podając swoje imię i nazwisko, tytuł lub też stopień naukowy, stopień i dziedzinę specjalizacji oraz godziny pracy.
Absolwent technikum dentystycznego powinien być przygotowany do samodzielnego sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych oraz roboczych szczęki i żuchwy na bazie wycisków przygotowanych przez dentystę. Technik dentysta może wykonywać korony zębowe, protezy, aparaty dentystyczne oraz szyny. Ponadto projektuje konstrukcje protetyczne, sporządza gipsowe modele szczęki, wykonuje wzorniki zgryzowe, dokonuje napraw uzupełnień protetycznych oraz aparatów zębowych.

Ranking techników dentystycznych w Polsce

Osoby chcące wykonywać taki zawód mogą wybierać wśród najlepszych uczelni w kraju, które przekażą odpowiednią wiedzę i mogą być początkiem udanej kariery zawodowej. Technicy dentystyczni są potrzebni w kraju i pełnią istotne wsparcie dla stomatologów, a zwłaszcza protetyków i ortodontów. Oto ranking szkół technicznych, które najlepiej przygotują Cię do wymarzonego zawodu:

  1. Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze
  2. Zakład Techniki Dentystycznej przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynności Narządu Żucia w Łodzi
  3. Szkoła Policealna Medyczna we Wrocławiu
  4. Prywatne Studium Techniki Dentystycznej w Warszawie
  5. Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu
  6. Krakowska Medyczna Szkoła Policealna nr 1
  7. Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im.prof Meissnera w Ustroniu
  8. Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental we Wrocławiu
  9. Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu